Ydelser - Røntgenundersøgelse

Røntgenundersøgelse

Røntgenundersøgelse

Røntgenundersøgelser er en væsentlig del af vores arbejde på klinikken. Siden 1984 har vi foretaget et utal af røntgenundersøgelser. Vi har over 100.000 billeder arkiveret. På årsbasis laver vi standardrøntgen på flere hundrede heste, hvortil kommer røntgen i forbindelse med halthedsundersøgelser og andre lidelser. De fleste undersøgelser foretages som led i en handelsundersøgelse og i forbindelse med ibrugtagning, men stadig flere og flere avlere får foretaget et røntgentjek allerede, når plagen er 1½-2 år.

Hvorfor få foretaget røntgenundersøgelse?

I bund og grund fordi hver fjerde hest af stor race ikke er langtidsholdbar pga. vækstforstyrrelser (røntgenforandringer). Det sammenholdt med købeloven gør, at det er utrolig væsentligt at kende en hests røntgenstatus, dels som avler, dels køber og ikke mindst som sælger (se handelsundersøgelse).

Røntgenundersøgelser har forskellige formål.

Opdrætter/avler

Som avler eller opdrætter drejer det sig om at lave en handelsvare, der kan omsættes uden de store anmærkninger. Mest optimalt er det at få dem undersøgt om efteråret, hvor plagen bliver 1½ eller 2½ år. Er røntgenstatus helt skidt, er det bedst for opdrætteren at få stoppet omkostningerne, da der aldrig bliver en handelsvare, der kan opveje omkostningerne. Er der vækstforstyrrelser (læs: ledmus), som kan klares med en operation er efterår/vinter et optimalt tidspunkt, da operation altid efterfølges af længere tids boksro. At få ledmus fjernet som 1½-2½ års er langt at foretrække, da ophelingen efter operation er væsentlig bedre hos et dyr i vækst end senere. Ydermere ser en evt. køber det ikke som noget problem, hvis hesten er opereret som plag. Af og til står vi med en 3-4 års hest, som avleren har ofret tilridning på og har store forventninger til. Køberen er fundet, pris og kontrakt ligger klar, men hesten har en ledmus, som spænder ben for at fuldende handlen.

Sælger

Som sælger af en hest er man med den eksisterende købelov bedst tjent med, at der i handelsøjeblikket foreligger en røntgenstatus på hesten. Dels pga. 2 års reklamationsfrist ved skjulte fejl og mangler, og dels pga. formodningsreglen (omvendte bevisbyrde) de første 6 måneder, hvis man betragtes som professionel handelssituationen. Tidligere var det mest til købers fordel, at man lavede handels- og røntgenundersøgelser, hvor man i dag må sige, at det er mindst lige så meget til sælgers fordel. Sagt på en anden måde: det er farligt at sælge en hest uden røntgenstatus. Har du en hest af en vis værdi, så få lavet en klinisk og røntgenologisk undersøgelse, før du sætter den til salg. Så du kan sige: her er hesten, den kan det og det, koster det og det, og har en klinisk undersøgelse/røntgenstatus og holdbarhedsvurdering. Det omvendte bliver meget dyrere og kan i værste fald blive meget dyrt.

Køber

De fleste købere kræver i dag en røntgenstatus. Selvfølgelig har det noget med pris, alder af hest og forventet brug at gøre. Er der tale om en lidt ældre hest, der har været (dokumenterbart) i regelmæssigt arbejde over en længere periode (mindst 1 år) kan røntgenstatus i nogle tilfælde være overflødig. Hesten har bevist, at den kan arbejde med de evt. røntgenfejl, den måtte indeholde. Er det en "skovturshest" kan røntgenstatus være ligegyldig, hvis hesten tjener formålet. Er der tale om en "billig" hest skal man gøre sig visse overvejelser. Købes den med henblik på videre uddannelse med forventning om at tjene på den, skal både de kliniske fund og røntgenstatus ligge på niveau med den forventede pris på et senere salgstidspunkt.

Copyright www.hestedoktor.dk©2017